Skip to Content

Trasporti

Azioni e attività

Dežela spodbuja mobilnost starejših oseb ali oseb s posebnimi potrebami s ciljnimi ukrepi na področju javnega prevoza in s ponudbo prilagojenega in alternativnega skupnega prevoza ter prevoza s spremstvom.

Dežela zagotavlja sredstva za nabavo in prilagoditev vozil za zasebni prevoz. Vloge je treba predložiti zavodom za zdravstveno varstvo.

Za dodatne informacije:

Dežela podpira občine pri organizaciji prevoza v dnevne centre in domov ter pri povezanih aktivnostih na deželnem območju. 

Dežela podpira vzpostavitev potniških vozlišč, opremljenih železniških in avtobusnih postaj ter povezane nadzorne tehnologije v lokalnem cestnem prometu, prilagojene osebam z omejeno mobilnostjo.

Za dodatne informacije:

Predvideni so prispevki za prilagajanje motornih vozil, namenjenih gibalno oviranim osebam. Skupna sredstva za leto 2018 znašajo 450.000 € in jih bodo izplačala podjetja za zdravstveno varstvo.

Dežela podpira občine pri organizaciji prevoza v dnevne centre in domov ter pri ustvarjanju priložnosti za socializacijo na lokalni ravni. Predvidena finančna sredstva znašajo 475.000 €.