Skip to Content

Civilno udejstvovanje

Ukrepi in dejavnosti

Dežela spodbuja udeležbo starejših pri življenju v skupnosti in civilno udejstvovanje starejših ljudi preko projektov s področja sociale, mreženja, prostovoljstva in združenj, tudi za družinsko povezovanje.

Projekti, ki so rezultat sinergij med javnimi in zasebnimi partnerji in ki krepijo civilno udejstvovanje starejših pri pobudah deželnega prostovoljstva, so deležni finančne podpore. Za leto 2018 je bilo prednostno področje aktivnega staranja opredeljeno s sklepom deželnega odbora št. 20 z dne 12. 01. 2018.

Za dodatne informacije:

News / Eventi