Skip to Content

Chi siamo

Come partecipare al portale

V odgovor na prošnje združenj in ustanov, ki so sodelovale pri sestavi triletnega programa, se je pet deželnih direkcij, soudeleženih pri spodbujanju aktivnega staranja, odločilo za vzpostavitev tega portala o aktivnem staranju. Cilja portala sta:

  • povečati prepoznavnost vseh deželnih pobud s področja aktivnega staranja;
  • povezati v mrežo vse subjekte, ki delujejo na tem področju, z namenom delitve informacij, dobrih praks in priložnosti za sodelovanje tako, da se poveča prepoznavnost njihovega delovanja na deželnem ozemlju.

Da bi se v mrežo povezali vsi subjekti, ki delujejo na področju spodbujanja aktivnega staranja, je medresorsko tehnično omizje ustanovilo redakcijski odbor in mu zaupalo nalogo zbiranja ter potrjevanja podatkov, ki jih združenja in ustanove vnesejo prek spleta.
K sodelovanju na portalu se lahko prijavite v razdelku ustanove/združenja.

Opportunità per argomento

Le azioni e le attività che la Regione sta realizzando per l’invecchiamento attivo sono state inserite nel portale in otto Opportunità per Argomento che riprendono le linee strategiche del Programma triennale e dei Piani annuali.

Nel portale potrete in qualsiasi momento, visitare le opportunità per argomento di seguito elencate, dove  trovate inserite anche le informazioni e le buone pratiche delle associazioni ed enti iscritti al portale.

News / Eventi