Skip to Content

Chi siamo

Di cosa si tratta

Dežela si prizadeva spremeniti staranje prebivalstva v priložnost socialnega in gospodarskega razvoja. Zato je leta 2014 sprejela Deželni zakon za spodbujanje aktivnega staranja. Odtlej so bili sprejeti  še Triletni program 2016-2018 in pripadajoči Letni načrti.
Poleg tega je z ustanovitvijo Medresorskega tehničnega omizja spodbudila inovativno medsektorsko sodelovanje med 5 centralnimi direkcijami in pisarno za stike v Bruslju.

Triletni program 2016-2018 vsebuje izvedbene ukrepe za spodbujanje aktivnega staranja in je razdeljen na področja ukrepanja in strateške smernice.
Letni načrti, kjer so za vsako področje opredeljeni upravičenci, prejemniki, viri financiranja in obdobje izvajanja, temeljijo na triletnem programu.
Na tem portalu so priložnosti navedene po temah, ki sledijo zasnovi triletnega programa in letnih načrtov, povzemajo strateške smernice in zagotavljajo prepoznavnost dobrih praks sodelujočih združenj in ustanov.
Več informacij o tem najdete v naslednjih razdelkih.