Skip to Content

Abitare e accessibilità

Finanziamenti

Finan?na sredstva za namestitev dvigal v ve?stanovanjskih hišah s subvencioniranimi najemninami podjetja za socialna stanovanja (ATER), kjer živijo starejši in invalidi.

Vse vloge, ki so se uvrstile na prednostni seznam, so bile sprejete in financirane v letu 2017.

Za dodatne informacije:

Vse dejavnosti, povezane z razvojem inovativnih oblik deljenja bivalnega okolja, spadajo med aktivnosti, ki se lahko izvajajo s sredstvi iz 14. ?lena deželnega zakona 1/2016 (ukrepi za olajšanje dostopa do bivališ?a socialno ali ekonomsko ranljivim osebam):

  • inovativni projekti, ki jih predložijo deželna omizja iz 8. ?lena DZ 1/2016;
  • novi izvedbeni pravilnik 19. ?lena DZ 1/2016 za subvencioniranje najemnin gospodinjstev s ?lani, ki so starejši od 65 let;
  • Podpora prostorskim na?rtom, ki so usmerjeni v »socialno vzdržnost«, zlasti pa v zadovoljevanje potreb starejših ob?anov.

Neprofitne najemnine se subvencionirajo iz deželnih virov, pa tudi iz sredstev nacionalnega sklada iz zakona 431/1998; z njimi upravljajo ob?ine, da pomagajo manj premožnim ob?anom pri pla?evanju najemnin.

Za dodatne informacije:

Dežela namenja prispevke za spodbujanje skupnostnih oblik bivanja in razvijanje novih na?inov gradnje ter novih bivalnih okolij z inovativnimi rešitvami za posebne bivalne potrebe starejših ljudi.

Za dodatne informacije: