Skip to Content

Impegno civile

Finanziamenti

Tudi v letu 2018 je strošek za projekte s podro?ja aktivnega staranja vklju?en v skupni znesek 450.000 €. Prostovoljne organizacije, vpisane v register, morajo predložiti vloge za dodelitev sredstev najpozneje do februarja vsakega leta.

Za dodatne informacije:

News / Eventi