Skip to Content

Info dalla UE

Partecipazione a Reti nazionali

V nadaljevanju je naveden seznam nacionalnih mrež, v katerih je vključena Furlanija - Julijska krajina

Namen programa je nadaljevanje opravljenega dela v okviru prejšnjega mednarodnega programa »Mattone«, ki je potekal od leta 2010 do leta 2016, da bi promovirali internacionalizacijo regionalnih zdravstvenih sistemov z vključitvijo vseh italijanskih regij v mrežo, ob upoštevanju posameznih strategij. Z institucionalizacijo »projekta«, ki je prerasel v »program«, se je koordinacijska dejavnost še dodatno okrepila, zato so pod okriljem Ministrstva za zdravje oblikovali mrežo referentov na regionalni ravni, ki komunicira s pripadajočimi referenti v bruseljskih pisarnah.

V okviru programa ProMIS so vzpostavili podprojekt, ki je namenjen evropskem partnerstvu o aktivnem staranju. Poleg navedenih obstajajo še druge delovne skupine, med katerimi je ena posvečena zdravstvenemu turizmu, ki ima med svojimi ciljnimi skupinami tudi starejše osebe.

V okviru programa ProMIS nameravajo primerjati »Metodo organiziranosti italijanskih dobrih praks«. Dežela Furlanija - Julijska krajina ima status dobre prakse (Reference Site) za aktivno staranje s »tremi zvezdicami«, namen je torej preučiti sisteme organiziranosti italijanskih dobrih praks z opisom metod, sredstev in organizacije, da bi opredelili »model« za ocenjevanje kvalitativnih in kvantitativnih učinkov.

Za dodatne informacije:

 

 

Nacionalni raziskovalni program 2015-2020, ki so ga sprejeli maja 2016, opredeljuje Nacionalne tehnološke grozde kot vmesno »mehko« obliko upravljanja, katerih naloga je določanje skupne raziskovalne strategije in tehnološke časovnice (roadmap) na nacionalni ravni, oblikovanje podporne politike za industrijske raziskave in izboljšanje razmerja med javnim raziskovalnim sistemom, industrijskim sektorjem in novim podjetništvom.

Nacionalni tehnološki grozd TAV je glavna nacionalna referenčna točka za raziskave in inovacije na področju tehnoloških rešitev za življenjska okolja. Grozd je pripravil vsedržavni tehnološki časovni načrt za oblikovanje in določanje bodočih scenarijev z namenom, da bi prispevali k večji konkurenčnosti italijanske industrije, s spodbujanjem politike v podporo industrijskega raziskovanja in eksperimentalnega razvoja, s promoviranjem sposobnosti tudi malih podjetij za raziskave in razvoj, s povečanjem možnosti za kohezijo ter s spodbujanjem inovacijskih projektov, ki so skupni vsem proizvodnim verigam. Pri pripravi časovnice so sodelovali tudi deželni subjekti, zlasti Area Science Park in podjetja.

Dežela FJK, in sicer pristojna direkcija s področja raziskav, sodeluje v svetovalnem odboru Nacionalnega tehnološkega grozda o tehnoloških rešitvah za življenjsko okolje, ki ga sestavljajo predstavniki deželnih lokalnih uprav in ki je odličen sogovornik za strokovne subjekte grozda zlasti z vidika izvajanja regionalnih strategij za pametno specializacijo (S3).

Partecipazioni a Reti europee

Pisarna za stike v Bruslju, ki deluje v okviru Službe za mednarodne odnose in strateško infrastrukturo, skrbi za sistematično spremljanje evropskih programov, ki so lahko potencialno zanimivi za deželo FJK in ki se lahko predstavijo na medresorskem tehničnem omizju o aktivnem staranju ter drugim deležnikom na deželni ravni.

Pisarna v Bruslju skrbi tudi za vključevanje deželne uprave in drugih lokalnih deležnikov v delovanje evropskih mrež, da bi lahko izkoristili priložnosti za črpanje evropskih finančnih sredstev za aktivno staranje.

»Regional policies for active and healthy ageing«: mreža je nastala v okviru sodelovanja med pisarnami za stike iz Flandrije, Kenta (UK), Severnega Brabanta (NL), Veneta, Furlanije - Julijske krajine, Zahodne in Vzhodne Švedske, z namenom da bi širili uvajanje tehnoloških in informacijskih rešitev za starejšim prijazno bivalno okolje in za aktivno vključevanje v delovanje evropskega partnerstva za zdravo in aktivno staranje.

Med prvimi konkretnimi rezultati programa CORAL je objava spletne brošure, ki se v angleščini glasi »Healthy technology in a regional environment«. 

Mreža predstavlja koristno platformo za spodbujanje vključevanja v evropske projekte in omogoča primerjavo med obstoječimi regionalnimi sistemi v podporo aktivnega staranja. V naslednjih mesecih naj bi razširili tematska področja, ki jih spremljajo v okviru programa CORAL, za celovitejšo obravnavo zdravja skozi celotno življenjsko obdobje.

V okviru mreže CORAL so nastali naslednji projekti, ki se neposredno financirajo s skladi Evropske unije: CASA, SMART CAREENGAGED eITHACA

Za dodatne informacije:

 

 

  • CASA »CONSORTIUM FOR ASSISTIVE SOLUTIONS ADOPTION« v okviru programa »INTERREG IVC«
  • »SMART CARE - JOINING UP ICT AND SERVICE PROCESSES FOR QUALITY INTEGRATED CARE IN EUROPE«
  • ENGAGED Tudi v ta projekt so se vključili številni partnerji programa CORAL (brez FJK).

Za več informacij:

Sodelovanje lokalnih deležnikov bomo spodbudili z organizacijo partnerskih srečanj ob objavi razpisov v okviru programa Obzorje 2020.

Letošnje partnersko srečanje bo potekalo 21. in 22. novembra 2017 v sodelovanju z mrežo CORAL.

V kolikor bi želeli sodelovati, vas vabimo, da se povežete s Pisarno za stike v Bruslju na naslednjem e-naslovu: uff.bruxelles@regione.fvg.it.

Mreža ERRIN služi spodbujanju vključevanja lokalnih subjektov v projekte, ki jih neposredno financira Evropska unija na področju inovacij in raziskav, zlasti v okviru evropskega programa Obzorje 2020, ki je namenjen ravno tem vsebinam.

Gre za evropsko mrežo, ki združuje več kot 130 regij in zasleduje zlasti naslednje cilje:

  • Vplivati na evropsko politiko za raziskave in inovacije ob upoštevanju potreb posameznih regionalnih prostorov;
  • Promovirati raziskave in inovacije za spodbujanje gospodarskega razvoja in socialne blaginje;
  • Spodbuditi vzpostavitev regionalnega ekosistema za raziskave in inovacije v podporo regionalnim deležnikom.

V okviru mreže deluje 14 delovnih skupin in ena skupina za politike, zadolžena za oblikovanje »stališč« za javna posvetovanja, ki jih Evropska komisija redno sklicuje, z namenom da bi vplivali na bodočo evropsko politiko in povezane programe.

Sodelovanje v mreži ERRIN po potekalo z vključevanjem predstavnikov pisarne v Bruslju in lokalnih strokovnjakov v skupinah, ki obravnavajo področja iz deželnega zakona o aktivnem staranju, kot sta skupina za zdravje in turizem, s posebnim poudarkom na turizmu za starejše osebe, in skupina »Opening Science«.

 

 

Odbor regij je 7. decembra 2015 v Bruslju sprejel Konvencijo o demografskih spremembah ob podpori Evropske komisije in tematske mreže, ki je bila ustanovljena v okviru evropskega projekta AFE-INNOVNET, h kateremu je pristopila tudi Furlanija - Julijska krajina v sodelovanju z nekdanjim zdravstvenim zavodom št. 5.

Združuje vse lokalne, regionalne in nacionalne organe, ki želijo razvijati in izvajati akcijski načrt za promocijo starosti prijazne družbe, pri čemer se zgleduje po Vodniku po starosti prijaznih mestih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in Dublinske deklaracije iz leta 2013 o starosti prijaznih mestih in skupnostih v Evropi.

Drugi zainteresirani subjekti, kot so univerze, raziskovalna središča, združenja civilne družbe in podjetja se lahko pridružijo konvenciji, da delijo svoje znanje in izmenjajo dobre prakse z drugimi evropskimi regijami.

Za dodatne informacije:

Deželni svet FJK je redni član konvencije, ki ji predseduje videmski župan. Združeno univerzitetno zdravstveno zdravstvenizavod v Trstu je eden od ustanovnih članov konvencije. 19. maja se je v prostorih Odbora regij sestala prva generalna skupščina konvencije. Skupščine so se na pooblastilo deželnega sveta udeležili predstavniki pisarne v Bruslju.

News / Eventi