Opportunità per argomento

Ukrepi in dejavnosti, ki jih Dežela izvaja za aktivno staranje, so razdeljeni na osem področij, ki sovpadajo s strateškimi smernicami triletnega programa in letnih načrtov.
Na portalu si lahko vedno ogledate, katere priložnosti so na voljo, in sicer po temah, ki so navedene v nadaljevanju z navedbo podatkov in opisom dobrih praks združenj in ustanov, prijavljenih na portalu.