Progetti

IC-HEALTH Izboljšanje digitalne zdravstvene pismenosti v Evropi
24 oktober 2017
Univerza v Vidmu, Oddelek za medicinsko področje Opis