Skip to Content

Chi siamo

Tavolo interdirezionale

Dežela Furlanija - Julijska krajina je z ustanovitvijo Medresorskega tehničnega omizja spodbudila inovativno medsektorsko sodelovanje na temo aktivnega staranja med 5 centralnimi direkcijami in pisarno za stike v Bruslju.
Direkcija za zdravje in socialne zadeve usklajuje stalno delovno omizje, zadolženo za pripravo letnega načrta izvajanja programa, ki ga vsako leto do 28. februarja potrdi deželni odbor. 

V projekt je vključenih 5 deželnih direkcij:

  • Zdravje, zdravstveno socialna integracija, socialne zadeve in družina;
  • Delo, usposabljanje, izobraževanje, enake možnosti, mladinska politika, raziskave in univerza;
  • Infrastruktura in prostor;
  • Kultura, šport in solidarnost;
  • Gospodarske dejavnosti, turizem in sodelovanje.

Za oblikovanje in razvijanje tega tematskega portala so člani medresorskega omizja imenovali na vsaki direkciji po enega referenta v redakcijski odbor, ki določa uredniške smernice, preverja in spremlja prijave ter vsebine, ki so objavljene na spletu.