Progetti

ASTAHG Alpine Space Transnational Governance of Active and Healthy Ageing

Opis

Namen projekta ASTAHG je spodbujanje inovacij v politikah javne uprave, posvečenim aktivnemu staranju, z boljšim usklajevanjem ukrepov na različnih področjih in različnih ravneh za odzivanje na potrebe v prostoru.

Zamisel temelji na prepričanju, da se je treba izziva staranja prebivalstva lotiti čezmejno s pomočjo medsektorskega in večslojnega sodelovanja z udeležbo zasebnih in javnih partnerjev ter uporabo inovacijskih prijemov.

Projekt ASTAHG zasleduje naslednje cilje:

  • Ustanovitev čezmejne delovne skupine za oblikovanje skupnih strategij, ki jo sestavljajo snovalci politik in deležniki;
  • Oblikovanje svežnja dobrih praks na področju upravljanja aktivnega staranja;
  • Vzpostavitev observatorija za socialne, proizvodne in procesne inovacije, podprte z modeli za upravljanje;
  • Vzpostavitev okvira za povezovanje ključnih dejavnikov, ki določajo učinkovitost modelov upravljanja.

Za dodatne informacije:

Tranje Projekta

od 17. 04. 2018 do 16. 04. 2021

Projektni partnerji

Dežela FJK - Centralna direkcija za zdravje (vodilni partner) Konzorcij znanstvenega in tehnološko-raziskovalnega središča (AREA Science Park - Trst) IT Avtonomna pokrajina Trento (PAT) IT European Centre for Social WelfarePolicyandResearch (ECV) AT Pôle Services à la PersonneProvence-Alpes-Côt e-d’Azur (PSP PACA) F Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) SLO Zdravstveni zavod ULSS št. 1 Dolomiti (AULSS1) IT Univerza v Salzburgu (PLUS) AT GenevaInternationalNetwork on Ageing (GINA) CH

Komu so namenjene projektne aktivnosti?

Deležnikom na regionalni in lokalni ravni, starejšim od 65 let, javnim ustanovam, raziskovalnim zavodom, združenjem, ki delujejo na področju aktivnega staranja

Ali je projekt upravičen do prispevka?

Da, UE,