Skip to Content

Nuove tecnologie

Finanziamenti

Iz deželnega prora?una se namenjajo sredstva za financiranje raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih projektov s podro?ja aktivnega in zdravega staranja, izbranih v sklopu programa AAL. Gre za sofinanciranje sredstev iz evropskih skladov, ki je namenjeno zlasti deželnim subjektom. Dežela sodeluje pri razpisu za leto 2018 »Smart Solutions for Ageing Well« (Pametne rešitve za dobro staranje) z deželnimi sredstvi v višini 200.000 €.

Za dodatne informacije:

 

V primerjavi z letom 2017 je prišlo do pove?anja sredstev. Sredstva, namenjena projektom za tehnološko izboljšanje bivalnih prostorov, spadajo v širši sklop financiranja podro?ja »Pametno zdravje« (Smart Health), na katerega odpade 14,5 milijonov evrov.

Za dodatne informacije:

V okviru projekta ITHACA, v skupni vrednosti 2.263.152,61 €, odpade na deželo 194.760,00 € za pripadajo?e projektne dejavnosti.

Za dodatne informacije:

Dežela financira nadgradnjo in upravljanje portala o aktivnem staranju v obdobju 2017-2019 ter dejavnosti, ki so povezane z opredelitvijo in uporabo indeksa aktivnega staranja, s skupnim zneskom v višini 80.000 €.