Skip to Content

Trasporti

Finanziamenti

Predvideni so prispevki za prilagajanje motornih vozil, namenjenih gibalno oviranim osebam. Skupna sredstva za leto 2018 znašajo 450.000 € in jih bodo izpla?ala zavodi za zdravstveno varstvo.

Dežela podpira ob?ine pri organizaciji prevoza v dnevne centre in domov ter pri ustvarjanju priložnosti za socializacijo na lokalni ravni. Predvidena finan?na sredstva znašajo 475.000 €.