Skip to Content

Finanziamenti

Nazaj

Posebni projekti

Morebitna sredstva, namenjena medgeneracijskim projektom, niso vnaprej dolo?ena. Prora?unska sredstva za leto 2018 znašajo 1.000.000 €. 

Za dodatne informacije: