Skip to Content

Finanziamenti

Nazaj

Program »Aktivno življenje s podporo« (Active Assisted Living - AAL)

Iz deželnega prora?una se namenjajo sredstva za financiranje raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih projektov s podro?ja aktivnega in zdravega staranja, izbranih v sklopu programa AAL. Gre za sofinanciranje sredstev iz evropskih skladov, ki je namenjeno zlasti deželnim subjektom. Dežela sodeluje pri razpisu za leto 2018 »Smart Solutions for Ageing Well« (Pametne rešitve za dobro staranje) z deželnimi sredstvi v višini 200.000 €.

Za dodatne informacije: