Skip to Content

Finanziamenti

Nazaj

Letni program dela zdravstvene in socialne službe

Dežela je uvrstila v letni program dela zdravstvene in socialne službe tudi vrsto ukrepov s podro?ja primarne oskrbe, klini?ne dejavnosti, nege in odnosov z ob?ani za spodbujanje konkretnih dejavnosti v korist aktivnega staranja. Predviden strošek se krije iz deželnega zdravstvenega sklada.

Za dodatne informacije: