Skip to Content

Finanziamenti

Nazaj

Razvoj inovativnih oblik deljenja bivalnega okolja

Vse dejavnosti, povezane z razvojem inovativnih oblik deljenja bivalnega okolja, spadajo med aktivnosti, ki se lahko izvajajo s sredstvi iz 14. ?lena deželnega zakona 1/2016 (ukrepi za olajšanje dostopa do bivališ?a socialno ali ekonomsko ranljivim osebam):

  • inovativni projekti, ki jih predložijo deželna omizja iz 8. ?lena DZ 1/2016;
  • novi izvedbeni pravilnik 19. ?lena DZ 1/2016 za subvencioniranje najemnin gospodinjstev s ?lani, ki so starejši od 65 let;
  • Podpora prostorskim na?rtom, ki so usmerjeni v »socialno vzdržnost«, zlasti pa v zadovoljevanje potreb starejših ob?anov.