Skip to Content

Dobrodošli!

Končno je na voljo spletna stran za starejše od 65 let, ki se želijo seznaniti z dejavnostmi, dogodki, konferencami za boljše in aktivnejše preživljanje svojega vsakdana.

Na tej spletni strani najdete informacije o vsem, kar se dogaja na območju naše dežele pa tudi v tujini (na spletišče se stekajo tudi informacije iz pisarne za stike v Bruslju) na pobudo dežele FJK, združenj in ustanov, ki se ukvarjajo z aktivnim staranjem.

Deskajte po spletišču in o njem obveščajte čim širši krog ljudi! Več nas bo uporabljalo to orodje, bolj bo posodobljeno in koristno za vse, ki smo starejši od 65 let!

Če ste združenje ali ustanova, kliknite na vam namenjen razdelek, prijavite se in promovirajte svoje dejavnosti.

News / Eventi