Skip to Content

Kdo smo

Izvajalci

Dežela izvaja pobude na ozemlju v sodelovanju s:

  • posameznimi občinami in skupinami občin;
  • zdravstvenimi zavodi in javnimi podjetji za nudenje osebnih storitev;
  • izobraževalnimi ustanovami in ljudskimi univerzami »LiberEtà« ter univerzami za tretje življenjsko obdobje;
  • socialnimi partnerji in združenji, ki zastopajo starejše ljudi;
  • društvi za varstvo potrošnikov;
  • neprofitnimi ustanovami in organizacijami ter zasebnimi subjekti, ki skladno z zakonom delujejo na teh področjih

News / Eventi