Skip to Content

Pomoč družinam

Ukrepi in dejavnosti

S spodbujanjem širših družinskih mrež, ki starejšim omogočajo čim daljše bivanje na domu, dežela pomaga družinam in skrbi za izvajanje informativnih ter izobraževalnih projektov za družinske člane. 
Na voljo je deželni program SiConTe, ki pomaga usklajevati poklicno življenje z nego družinskih članov in deluje preko infotočk na deželnem območju v sodelovanju z deželnimi službami s področja zaposlovanja.

Tudi v letu 2018 se nadaljujejo aktivnosti deželnega programa SiConTe, ki omogoča ženskam, da čim dlje ohranijo svojo zaposlitev, ob zagotavljanju usmerjanja in podpore na področju usklajevanja poklicnega življenja z nego družinskih članov.
Podaljšanje delovne dobe je namreč odvisno od dvojne - včasih celo trojne - vloge, ki jo osebe, še zlasti ženske, opravljajo v družinskem življenju (kot delavke, matere, babice, negovalke starejših oseb): SiconTe, ki deluje preko infotočk na deželnem območju v sodelovanju z deželnimi službami s področja zaposlovanja, nudi analizo potreb in svetovanje pri iskanju prilagojenih rešitev, vključno s podporo, ko se družina odloči za pomoč družinskih pomočnikov/pomočnic.
Za dodatne informacije:

Storitev oskrbe na domu in Sklad za omogočanje samostojnega življenja podpirata družine in starejše osebe, da čim dlje ostanejo v domačem okolju.
Skrbništvo in Storitve pomoči in oskrbe na daljavo sodijo v okvir projektov v podporo družinam, ki se izvajajo v sodelovanju z zdravstvenimi okrožji za čim bolj učinkovito uporabo pomoči na domu. 
Za dodatne informacije:

Povezovanje družin se uresničuje s pripravo in financiranjem projektov spodbujanja samoorganizacije služb v podporo družinskim, vzgojnim in negovalnim obveznostim ter s promoviranjem mreže socialnih izmenjav med družinami. Še zlasti se spodbujajo projekti na področju medgeneracijskih izmenjav in odnosov ter eksperimentalni projekti, ki jih izvajajo društva in mreže družinskih negovalcev.
Za dodatne informacije:

Finančna sredstva
Za širjenje izobraževalnih programov za starejše, ki temeljijo na pristopu vseživljenjskega učenja, in razvijanje vloge starejših, tako z vidika odnosov v družbi  kot z vidika znanj, so na voljo deželne subvencije za:

Infotočke SiConTe
Financiranje ESS - Posebni program 14/15 - iz naslova večletnega usmerjevalnega programa 2014 (za triletno obdobje) za skupnih 1.700.000 evrov

Načrtovana so financiranja za skupnih 460.000 € za promocijo in spodbujanje instituta skrbništva

  • Prostovoljnim skrbnikom, vključno s tistimi, ki izvajajo skrbništvo nad svojimi sorodniki, bo zagotovljeno povračilo stroškov za sklenitev namenskih zavarovalnih polic, tudi v kumulativni obliki. Uveden je ukrep »ustreznega nadomestila«.
  • Predvideni so prispevki za ustanove, ki vodijo občinske socialne službe, z namenom financiranja:
    • izobraževanj za osebe, ki nameravajo izvajati funkcijo skrbnika, in ozaveščevalnih ukrepov za promocijo vloge skrbnika;
    • vzpostavitve in vodenja informativnih točk v podporo skrbnikom 

Rok za predložitev vlog, namenjen ustanovam, ki vodijo občinske socialne službe, zapade 1. marca vsakega leta. (BOX GIALLO)

  • Predvideni so prispevki za čim daljše bivanje nesamostojnih oseb na domu. Deželni socialni sklad 2018 za lokalne uprave znaša 72.800.000 €. Sklad za omogočanje samostojnega življenja (it. FAP) znaša 32.700.000 €. Sklad za spodbujanje pomoči in oskrbe na daljavo znaša 1.727.000 €.

News / Eventi