Progetti

IC-HEALTH Izboljšanje digitalne zdravstvene pismenosti v Evropi

Univerza v Vidmu, Oddelek za medicinsko področje Opis

Projekt iCONNECT

Univerza v Vidmu