Skip to Content

Nuove tecnologie

Progetti

SENIOR E-GAMES

Opis

Senior E-Games - Spodbujanje socialne vključenosti in aktivno staranje s pomočjo Evropskega festivala prilagojenih iger in športnih dejavnosti za seniorje je inovacijski projekt, ki je nastal ob upoštevanju potreb seniorjev in ki se osredotoča na socialno razsežnost športa in zdravja; izbran je bil med 509 projekti Evropskega programa ERASMUS PLUS SPORT.  Projektni partnerji bodo med sabo delili dobre prakse za spodbujanje širše udeležbe starejših ljudi pri športnih dejavnostih, točneje pri plavanju ter prilagojenih športih in igrah.

Vsak partner ima izkušnje in prednosti na različnih področjih in vsaka država razpolaga z različnimi strukturami in podporami. Partnerstvo ima kot cilj predstaviti primere dobrih praks, jih deliti in se učiti drug od drugega.  Proces učenja in deljenja izkušenj se bo zaokrožil z zaključnim dogodkom SENIOR E-GAMES - festivalom, ki bo sočasno potekal v treh državah.

Projektni partnerji se bodo seznanjali s kulturo drugih držav, ne da bi zapustili svoje. Strokovnjaki bodo spoznavali različne pristope do promocije zdravja in športnega udejstvovanja, ki jih bodo nato vključili v lastne programe in jih širili v druge evropske države.

Tranje Projekta

od 1.1.2019 do 30.6.2020

Projektni partnerji

LUNGA VITA ATTIVA (Italija), AGE AND OPPORTUNITY (Irska), OKRA SPORT (Belgija)

Komu so namenjene projektne aktivnosti?

SENIORJEM nad 60 let

Povezava na projekt


Ali je projekt upravičen do prispevka?

Da, UE,