Progetti

Projekt ITHACA

Opis

Dežela sodeluje pri projektu ITHACA, ki se financira iz Programa InterregEurope 2014-2020. Glavni cilj projekta je razvoj inovacijskih rešitev na področju zdravja in njihovo čim bolj učinkovito izvajanje (vse do uvajanja inovacije na trg) z vzpostavitvijo učinkovitih regionalnih »ekosistemov« v podporo pobudam in storitvam za aktivno staranje. Proces bo podprt s tako imenovanim pristopom »trojne spirale«: izboljšanje nege, zdravja in dobrega počutja ter sposobnosti samostojnega življenja; izboljšanje učinkovitosti regionalnega socialnega in zdravstvenega sektorja; spodbujanje gospodarske rasti sodelujočih območij.

ITHACA vključuje 10 evropskih regij, ki želijo izboljšati izvajanje strukturnih skladov in drugih orodij regionalnih politik. Splošni cilj projekta je oblikovanje inovacijskih rešitev, praktičnih aplikacij in naprednih regionalnih politik. Z nadgradnjo izkušenj, zbranih v manjšem obsegu, želi projekt izboljšati uresničevanje regionalnih politik na področju inovacij za gospodarsko rast, zdravljenje in zdravstveno nego (pametna rast in pametno zdravje).

ITHACA bo temeljil na partnerskih izkušnjah in se bo razvijal s pomočjo medregijskih dogodkov za učenje, izmenjavo znanj in prenos dobrih praks ter za opredelitev skupnih pristopov v podporo zastavljenim ciljem.

Tranje Projekta

od 01/01/2017 do 01/01/2020.

Projektni partnerji

Province ofNoordBrabant NL (nosilec); RegionZealand DK; Universityof Ljubljana SI; HajdúBiharCountyCouncil HU; NHS Liverpool Clinical; CommissioningGroup UK; GIP AUTONOM’LAB FR; ProgrammeBasque; FoundationforHealth, InnovationandResearch ES; TheMalopolskaRegion PL; StateofBadenWuerttemberg DE; NorrbottenCountyCouncil SE; Regione Autonoma Friuli VeneziaGiulia IT.

Komu so namenjene projektne aktivnosti?


Ali je projekt upravičen do prispevka?

Da, Pubblico regionale, UE,