Skip to Content

Zdravje in dobro počutje

Ukrepi in dejavnosti

Dežela izvaja vrsto preventivnih pobud in dejavnosti za omejevanje podaljšane hospitalizacije starejših ljudi in njihovega vključevanja v nastanitvene objekte. Zakonodaja, ki spodbuja aktivno staranje, pospešuje sklepanje operativnih protokolov med združenji in ciljne kampanje informiranja in ozaveščanja.
V sklopu različnih projektov si zavodi za zdravstveno varstvo v sodelovanju s tretjim sektorjem, prostovoljnimi organizacijami in združenji prizadevajo vpeljati spremembe življenjskega sloga za daljše in bolj zdravo življenje s spodbujanjem zdravega prehranjevanja, tudi v obratih javne prehrane, preprečevanja padcev in telesne dejavnosti.

Dežela FJK se poslužuje sistemov zdravstvenega nadzora in epidemioloških študij za boljše razumevanje zdravja in dobrega počutja ljudi; v ta namen zbira podatke o navadah, življenjskih slogih in vzorcih tveganega vedenja z vprašalniki in neposrednimi meritvami, ki jih opravijo zdravstveni delavci na deželni ravni.
Program P.A.S.S.I. D'ARGENTO je namenjen prebivalcem, ki so starejši od 64 let, in zbira informacije o družbenih in zdravstvenih vidikih, zdravju na sploh, zaznani kakovosti življenja in navadah starejših ljudi v tržaški pokrajini.
Za dodatne informacije:

Spodbujanje telesne dejavnosti (Peti program deželnega načrta za preprečevanje). Dežela spodbuja vzpostavljanje sinergij z lokalnimi upravami in združenji, ki delujejo na ozemlju, za razvijanje projektov promocije telesne dejavnosti za zdravo in aktivno staranje; to so tudi cilji, ki jih zasleduje sporazum o sodelovanju med deželo, zvezo Federsanità ANCI in združenji, ki se prednostno posvečajo starejšim ljudem (AUSER, ANTEAS in druga).

  • Program promocije telesne dejavnosti, ki je vključen v deželni načrt preventive, želi opozoriti zdravniško stroko na problem pretirane debelosti in sedečega načina življenja ter na pomen priporočanja redne telesne dejavnosti svojim starejšim bolnikom (a ne le njim). Zdravstvenim delavcem je bil razdeljeno besedilo »Telesna dejavnost v vseh življenjskih obdobjih za zdravje in dobro počutje«. Za kampanjo promocije telesne dejavnosti pa je bila izdelana informativna brošura »Recepti za gibanje«

Za dodatne informacije:

Prehrana in zdravje: spodbujanje zdrave, varne in trajnostne prehrane (Petnajsti program deželnega načrta za preprečevanje). Dežela podpira tudi sklepanje dogovorov in sporazumov s sogovorniki, ki ne delujejo na zdravstvenem področju, kot so na primer živilska podjetja.

V vseh deželnih smučarskih središčih PromoTurismo FVG omogoča starejšim od 65 let nakup smučarskih vozovnic po znižani ceni, starejšim od 75 let in gibalno oviranim uporabnikom pa ponuja brezplačne vozovnice.

Za dodatne informacije:

Dežela spodbuja lokalne dejavnosti, projekte in pobude za razvoj socializacije in odpravljanje osamelosti starejših ljudi tudi s pospeševanjem priložnosti za srečevanje in soočanje z mladimi.

Dežela je uvrstila v letni program dela zdravstvene in socialne službe tudi vrsto ukrepov s področja primarne oskrbe, klinične dejavnosti, nege in odnosov z občani za spodbujanje konkretnih dejavnosti v korist aktivnega staranja.

Dežela si zlasti prizadeva za čim bolj homogeno preprečevanje in zdravljenje zobnih patologij na vsem deželnem ozemlju. Program socialnega zobozdravstva vključuje tudi zdravljenje in vstavitev snemljivih protez za bolnike starejše od 65 let.

Za dodatne informacije:

 

La Regione ha previsto nella programmazione annuale del servizio sanitario e sociosanitario una serie di interventi nei campi dell'assistenza primaria, delle attività clinico assistenziali, del rapporto con i cittadini con riferimento anche ad attività specifiche per l'invecchiamento attivo.

In particolare, la Regione assicura in maniera omogenea su tutto il territorio la prevenzione ed il trattamento delle patologie odontoiatriche. Il programma di odontoiatria sociale prevede anche il trattamento e l'inserzione di protesi rimovibili ai pazienti ultrasessantacinquenni.

Per maggiori informazioni:

News / Eventi